Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси

Пн - Пт: 8:45 - 20:00

Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына

Язэп Драздовіч (1888—1954) — значная фігура беларускага Адраджэння першай паловы XX ст., якая спарадзіла ўніверсальны тып артыстычнай асобы. Ён быў мастаком, пісьменнікам, паэтам, этнографам, скульптарам, філосафам, хірамантам, археолагам, тэатральным дзеячам, астраномам-аматарам. Беларускі мастак Пётра Сергіевіч, сучаснік майстра, назваў Драздовіча «нашым маленькім павятовым Леанарда да Вінчы».

У выдавецкім доме «Беларуская навука» пабачыла свет навуковае выданне «Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына». 


Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына

Галуза, І. У. Язэп Драздовіч. Моўная і этнаграфічная спадчына : арх. матэрыялы / Ірына Галуза ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа, Цэнтр. навук. б-ка імя Я. Коласа. – Мінск : Беларус. навука, 2022. – 677 с.


Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына
Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына

Этнаграфічная спадчына Язэпа Драздовіча захавалася ў сотнях малюнкаў, жывапісных і скульптурных кампазіцый, у аўтэнтычных рэчах матэрыяльнай культуры, сабраных падчас навуковых экспедыцый, творчых вандровак, археалагічных раскопак. Раскіданыя па розных музеях, бібліятэках, архівах, бібліятэках, прыватных калекцыях, падстрэшшах сялянскіх хат Дзісеншчыны, яны ўяўляюць сабой неацэнны скарб у вывучэнні беларускага этнасу першай паловы ХХ, а таксама ўсяго ХІХ стагоддзя.


Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына
Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына
Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына

У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі захоўваецца фонд № 2 «Язэп Драздовіч». У фондзе змешчаны наступныя лінгвістычныя матэрыялы: 

  1. «Слоўнікавы матэрьял з Дзісенчшчыны. Літ. Б.»;  
  2. «Лінгвістычныя матэрыялы (гаворкі Дзісеншчыны і Піншчыны), сабраныя і запісаныя Драздовічам», пазначаныя 1926 г.; 
  3. «Падрыхтовачны матэр’ял для беларускага слоўніка» 1921 г.; 
  4. «Беларуска-расейская тэрміналёгія па анатоміі і фізыялёгіі цела чалавека»;  
  5. «Народныя прыказкі Дзісеншчыны»; 
  6. «Прыказкі і прымаўкі, сабраныя Драздовічам».

Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына
Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына
Язэп Драздовіч: моўная і этнаграфічная спадчына

Манаграфія ўпершыню ўводзіць у навуковы ўжытак рукапісную спадчыну Я. Драздовіча ў галіне лексікаграфіі і этнаграфіі, што знаходіцца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН Беларусі і Бібліятэцы імя Урублеўскіх Літоўскай акадэміі навук. Тэрміналагічныя, краёвыя, дыялектныя  (у тым ліку ілюстраваны) слоўнікі, разнастайныя тэматычныя словазборы, прыказкі і прымаўкі, народныя песні, карэспандэнцыя і інш. размеркаваны ў 13 раздзелаў і суправаджаюцца ўступнымі артыкуламі. Агульны аб’ём знойдзеных на дадзены час і падрыхтаваных да друку матэрыялаў складае больш за 18,5 тыс. дзісенскіх і пінскіх лексем, а таксама каля 1,7 тыс. устойлівых адзінак розных жанраў. 

Разлічана на даследчыкаў, мовазнаўцаў і аматараў роднай мовы.

топ-услуги