АРХІЎНЫЯ ДАКУМЕНТЫ АБ БІБЛІЯТЭЦЫ ІНБЕЛКУЛЬТА

1

1926 г. сакавіка 16. – Справаздача Бібліятэкі за 1924/1925 акадэмічны год.

Крыніца: Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – ЦНА НАН Беларусі). Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 81–83 адв.

2

1926 г. – Дакладная запіска загадчыка Бібліятэкі К. І. Гурвіча ў Прэзыдыум Інбелкульта аб ўтварэнні ў Бібліятэцы абменнага фонда.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 89.

3

1926 г. кастрычніка 15. – Акт аб прыёмцы Інбелкультам кніг, набытых у прафесара М. В. Доўнар-Запольскага.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 108.

4

[1927 г. лютага 1–24]. – Дакладная запіска загадчыка Бібліятэкі К. Гурвіча ў Прэзідыум Інбелкульта аб зацвярджэнні правіл карыстання сакрэтным фондам Бібліятэкі.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 105–105 адв.

5

1927 г. лютага 1. – Выпіска з пратакола пасяджэння сакратарыята Інбелкульта аб парадку выдачы кніг з Бібліятэкі.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 126.

6

1927 г. лютага 24. – Выпіска з пратакола сходу Прэзідыума Інбелкульта аб сакрэтным фондзе Бібліятэкі.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 129.

7

[1927 г. мая 1–11]. – Дакладная запіска загадчыка Бібліятэкі К. Гурвіча ў Прэзідыум Інбелкульта аб стварэнні ў Бібліятэцы аддзела Заходняй Беларусі.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 106–106 адв.

8

1927 г. мая 11. – Выпіска з пратакола пасяджэння сакратарыята Інбелкульта аб дакладной запісцы загадчыка Бібліятэкі К. Гурвіча з прапановай аб стварэнні ў Бібліятэцы аддзела Заходняй Беларусі.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 146.

9

[1927 г. мая 25]. – Справаздача Бібліятэкі Інбелкульта за перыяд з 1 красавіка 1926 г. па 25 мая 1927 г.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 170–170 адв., 172 адв.–174 адв.

10

1927 г. лістапада 22. – Выпіска з пратакола пасяджэння сакратарыята Інбелкульта аб складзе Бібліятэчнай рады.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 215.

11

1928 г. студзеня 28. – Выпіска з пратакола пасяджэння Акадэмічнай рады Інбелкульта аб статусе, камплектаванні і статуце Бібліятэкі.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 229.

12

[1928 г. мая]. – Справаздача Бібліятэкі Інбелкульта за 1927/1928 акадэмічны год.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 175–177.

13

1928 г. чэрвеня 9. – Ліст ва Украінскую акадэмію навук з просьбай даслаць у Інбелкульт выданні, якія адсутнічаюць ва ўстанове, і з прапановай аб абмене.

Крыніца: ЦНА НАН Беларусі. Ф. 67. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 279.