Віртуальны мемарыяльны
кабінет П.Ф. Глебкі
ЦНБ НАН Беларусі

Бібліяграфія прац Глебкі

Прыжыццёвыя даваенныя выданні 1927 – 1941 гг.

Глебка, П. Ф. Арлянка : паэма / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд Беларусі : ЛІМ, 1932. – 120 с.

Глебка, П. Ф. Хада падзей / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд Беларусі : ЛІМ, 1932. – 131 с.

Глебка, П. Ф. Арка над акіянам : паэма / Пятро Глебка. – Менск : Дзяржвыд Беларусі : ЛІМ, 1932. – 111 с.

Глебка, П., Броўка П. Ураджай : нарысы / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд Беларусі : ЛІМ, 1933. – 108 с.

Глебка, П. Ф. Чатыры вятры : вершы / Пятро Глебка. – Менск : Дзяржвыд Беларусі, 1935. – 207 с.

Глебка, П. Ф. Мужнасць : выбр. вершы / Пятро Глебка. – Менск : Дзяржвыд Беларусі : Маст. літ., 1938. – 143.

Глебка, П. Ф. Шыпшына : лірыка / Пятро Глебка. – Мінск : Узвышша, 1927. – 77 с.

Глебка, П. Ф. Урачыстыя дні / Пятро Глебка. – Мінск : Белдзяржвыд, 1930. – 62 с.

Прыжыццёвыя пасляваенныя выданні 1945 – 1969 гг.

Глебка, П. Ф. Пад небам бацькаўшчыны : выбр. творы / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, 1947. – 532 с.

Глебка, П. Ф. Нашай славы зара : выбр. творы / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, Рэд. дзіцячай літ., 1947. – 352 с.

Глебка, П. Ф. Размова аб шчасці : вершы / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, Рэд. дзіцячай літ., 1948. – 72 с.

Глебка, П. Ф. У тыя дні : паэма : / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, Рэд. дзіц. і юн. літ., 1957. – 46 с.

Глебка, П. Ф. Збор твораў. У 2 т. / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, Рэд. маст. літ., 1958. – Т. 1 : Вершы. – 498 с.

Глебка, П. Ф. Збор твораў. У 2 т. / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, Рэд. маст. літ., 1958. – Т. 2 : Паэмы. – 498 с.

Глебка, П.Ф. Прывітанне Радзіме : вершы : [для сярэд. і ст. узросту] / Пятро Глебка; [іл. Ю. Пучынскі]. – Мінск...

Глебка, П. Ф. Вобразы роднай краіны : [вершы і паэмы] / Пятро Глебка; уступ. арт. М. Грынчыка. – [Мінск : Нар. асвета, 1964]. – 219 с.

Глебка, П. Ф. Збор твораў : у 3 т. / Пятро Глебка; [аўт. уступ. арт. М. Лужанін]. – [Мінск : Беларусь, 1969–1971]. – Т. 1 : Вершы. – 1969. – 352 с.

Глебка, П. Ф. Збор твораў : у 3 т. / Пятро Глебка. – [Мінск : Беларусь, 1969–1971]. – Т. 2 : Балады. Цыклы вершаў. Паэмы. – 1970. – 335 с.

Глебка, П. Ф. Збор твораў : у 3 т. / Пятро Глебка. – [Мінск : Беларусь, 1969–1971]. – Т. 3 : Паэмы. Драматычныя творы. – 1971. – 462 с.

Глебка, П. Ф. Выбраныя творы / Пятро Глебка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, Рэд. маст. літ., 1952. – 663 с.

Глебка, П. Ф. Пад сцягам перамог : выбр. вершы і паэмы / Пятро Глебка. – Мінск : Вучпедвыд БССР, 1952. – 223 с.

Выданні 1970-х – сучаснасныя выданні

Глебка, П. Ф. Наш лес / Пятро Глебка. – Мінск : Маст. літ., 1973. – 29 с. : іл.

Глебка, П. Ф. Паэзія барацьбы і перамогі : арт. / Пятро Глебка. – Мінск : Маст. літ., 1973. – 350 с.

Глебка, П. Ф. Вершы / Пятро Глебка. – Мінск : Маст. літ., 1975. – 190 с.

Глебка, П. Поезіі : пер. з білорус. / Пятро Глебка; упорядкує. Нагнибіда, Микола Львовіч. – Киів : Дніпро, 1975. – 174, [2] с.

Глебка П. Ф. Пытанні гісторыі, філалогіі, мастацтва : [зб. арт.] / Пятро Глебка ; [склад. Н.І. Глебка, К.А. Цвірка].....

Глебка, П. Ф. На спатканні гадоў : вершы / Пятро Глебка – Мінск : Юнацтва, 1990. – 95 с..

Глебка, П. Ф. Красы зачарованай россып : вершы, паэма / Пятро Глебка ; [уклад. В. Шніпа]. – Мінск : Маст. літ., 2013. – 158 с.

Глебка, П. Ф. Наша лета : вершы : [для мал. шк. узросту] / Пятро Глебка ; маст. Надзея Барай. – Мінск : Маст. літ., 2013. – 28 с.

Глебка, П.Ф. Облака над лесом : стихи : пер. с белорус. / Пётр Глебко. – Москва : Дет. лит., 1972. – 50 с.

Глебка П. Наш сцяг / Пятро Глебка; мал. А. Лось. – Мінск : Маст. літ., 1972. – 50 с.