Віртуальны мемарыяльны
кабінет П.Ф. Глебкі
ЦНБ НАН Беларусі

Рукапісы

Асабісты архіў акадэміка П. Ф. Глебкі быў падараваны ЦНБ АН ягонай жонкай Нінай Іларыёнаўнай Глебкай. Частка была аддадзена яшчэ ў 1979 годзе, а іншая пасля смерці Ніны Іларыёнаўны ў 1985 годзе. Фонд налічвае 2782 адзінкі захоўвання за 1899–1986 гады.

Фонд Пятра Фёдаравіча ўключае ў сабе матэрыялы творчага характару: вершы, паэмы, нататнікі, дзённікавыя запісы, пераклады на розныя мовы, тэксты выступаў і прамоў. Вялікую цікавасць увасабляюць і матэрыялы чарнавога характару: выпіскі, накіды, рыфмы, ідэі і тэмы.

Асаблівую групу ўяўляюць дакументы працы Глебкі ў АН БССР, Саюзе пісьменнікаў БССР, Генеральнай Асамблеіі ААН. Службовы характар носяць і лісты ў арганізацыі, рэцэнзіі на творы і працы калег і г.д.

Побыт пісьменніка раскрываецца ў лістах да сяброў і знаёмых, планах інтэр’еру кабінета, дызайн мэблі і г.д.

Біяграфія П. Ф. Глебкі раскрываецца і ў аўтабіяграфічных нарысах, граматах, дыпломах, узнагародах, фотаздымках, дарчых надпісах і сяброўскіх шаржыках.