ЛІЧБАВАЯ КАЛЕКЦЫЯ ВЫДАННЯЎ

X. Краязнаўства

  1. Асіпавіцкі раён Бабруйскае акругі : краязнаўчае апісаньне / Ін-т Беларус. Культуры, Катэдра географіі, Цэнтр. бюро краязнаўства. – Менск : ІБК, 1927. – Вып. 1 : Прырода. – 152 с.
  2. Працы Першага Ўсебеларускага Краязнаўчага зьезду, 7–11 лютага 1926 году / Ін-т Беларус. Культуры, Цэнтр. бюро краязнаўства ; адк. рэд. А. Смоліч. – Менск : ІБК, 1926. – 83 с. – (Аддзел 5. Сэрыя 5. Кніга 1).
  3. Працы Другога Ўсебеларускага Краязнаўчага Зьезду, 10–13 лютага 1927 году / Ін-т Беларус. Культуры, Цэнтр. Бюро Краязнаўства ; адк. рэд. А. Смоліч. – Менск : ІБК, 1927. – 123 с. – (Аддзел 5. Сэрыя 5. Кніга 2).