ЛІЧБАВАЯ КАЛЕКЦЫЯ ВЫДАННЯЎ

IV. Гісторыя мастацтва

  1. Шчакаціхін, М. Беларуская архiтэктура ў XI–XII ст. / М. Шчакаціхін ; Ін-т Беларус. Культуры, Даслед. Ін-т для вывучэньня мастацтва, Каміс. гісторыі мастацтва. – Менск : [б. в.], 1927. – 62 с. – Менск : [б. в.], 1927. – 62 с.
  2. Шчакаціхін, М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва : [у 3 т.] / М. Шчакаціхін ; Дасьлед. Ін-т для вывучэньня мастацтва, Кам. Гісторыі мастацтва. – Менск : [ІБК], 1928. – Т. 1 : Курганныя старажытнасьці Беларусі. Царкоўная архітэктура XI–XII сталецьцяў. Замкавае і ваеннае будаўніцтва заходняе Беларусі ў XIII–XVI сталецьцях. Беларуская готыка XV–XVI сталецьцяў. – (Досьледы і матар’ялы для вывучэньня мастацтва / Ін-т Беларус. Культуры, Аддз. гуманітар. навук ; кн. 1).