"> Выданні Інбелкульта: Навуковая арганізацыя працы

ЛІЧБАВАЯ КАЛЕКЦЫЯ ВЫДАННЯЎ

VI. Навуковая арганізацыя працы

  1. Гайвароўскі, А. А. Нарыс метадалогіі прафесіяграфіі / Псіхатэхн. лаб. Ін-та Беларус. Культуры. – [Б. м. : б. в.], 1927. – 35 с. – (Асобны адб. з «Зборнік Асоцыяцыі Навуковае Організацыі Працы»).
  2. Зборнік прац за 1925–1926 акадэмічны год / Ін-т Беларус. Культуры, Асоц. Навук. організацы працы (НОП) ; адк. рэд. А. Смоліч. – Менск : ІБК, 1926. – 72 с.
  3. Этнографія. Антропалёгія. Псіхолёгія. Псіхотэхніка і навуковая арганізацыя працы. Гісторыя мастацтва : зб. арт. / Ін-т Беларус. Культуры. – Менск : ІБК, 1928. – 307 с.