ЛІЧБАВАЯ КАЛЕКЦЫЯ ВЫДАННЯЎ

III. Этнаграфія і фалькларыстыка

  1. Гарэцкі, M. I. Народныя песні : 3 мелодыямі / М. Гарэцкі, А. Ягораў ; [выд. 3 дазволу В. Ластоўскага]. – Менск : ІБК, 1928. – 163 с. – (Беларуская этнаграфія ў доследах і матэрыялах / Ін-т Беларус. Культуры, Аддз. гуманітар. навук, Каф. этнаграфіі ; кн. 4).
  2. Сержпутоўскі, А. К. Казкі і апавяданні беларусаў з Слуцкага павета = Contes et récits des blancs-ruthéniens district de Sloutsk / Аляксандр Сержпутоўскі ; [адк. рэд. А. Сломіч] ; Ін-т Беларус. Культуры, Аддз. беларус. мовы і літ. – Л. : Ленингр. Гублит, 1926. – VI, 252 с. – (Матэрыялы да вывучэння беларускай мовы, этнаграфіі і літаратуры = Matériaux pour ľetude de la langue, ethnographie et littérature Blanches- Rutheniennes ; адз. 1, cep. 4, кн. 1).
  3. Сержпутовский, A. К. Отчет о поездке в Гомельскую губернию в 1926 году / А. К. Сержпутовский. – Минск : ИБК, 1926. – 16 с.
  4. Шлюбскі, А. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны : [у 2 ч.] / А. Шлюбскі ; Ін-т Беларус. Культуры, Аддз. гуманіт. навук, Кат. этнографіі. – Менск : ІБК, 1927. – Ч. 1. – 187 c. – (Беларуская этнографія ў досьледах і матар’ялах ; кн. 2).
  5. Шлюбскі, А. А. Матар’ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны : [у 2 ч.] / А. А. Шлюбскі ; Ін-т Беларус. Культуры, Аддз. гуманіт. навук, Кат. Этнографіі ; [выд. 3 дазволу В. Ластоўскага]. – Менск : [ІБК], 1928. – Ч. 2. – 265 c. – (Беларуская этнаграфія ў досьледах і матар’ялах ; кн. 5.).
  6. Этнаграфія. Антрапалогія. Псіхалогія. Псіхатэхніка і навуковая арганізацыя працы. Гісторыя мастацтва: зб. арт. / Ін-т Беларус. Культуры. – Менск : ІБК, 1928. – 307 с.