ЛІЧБАВАЯ КАЛЕКЦЫЯ ВЫДАННЯЎ

IX. Выданні, што прадаўжаюцца

 1. Беларускі архіў : [у 2 т.] / Ін-т Беларус. Культуры, Гіст.-Архэол. Каміс. ; адк. рэд. А. Смоліч. – Менск : ІБК, 1927. – Т. 1 : XVI–XVII ст. – 268 с. – (Працы і матар’ялы да гісторыі і архэолёгіі Беларусі. Аддзел 2. Сэрыя 1. Кніга 2).
 2. Беларускі архіў = Weissruthenisches Archiv : [у 2 т.] / Ін-т Беларус. Культуры, Аддз. Гуманітар. навук, Археогр. Каміс. ; [выд. з дазволу В. Ластоўскага]. – Менск : ІБК, 1928. – Т. 2 : [Лiтоўская мэтрыка] (XV–XVI ст.). – 343 с.
 3. Гістарычна-архэолёгічны зборнік = Scripta historico-archaeologica / Ін-т Беларус. Культуры, Соц.-Гіст. Сэкцыя, Гіст.-Архэолёг. Каміс. – Менск : ІБК, 1927. – № 1 : Даклады і рэфэраты, 1926–1927 году. – [6], 389 с. – (Працы і матар’ялы да гісторыі і археолёгіі Беларусі. Аддзел 2. Сэрыя 1. Кніга 3).
 4. Запіскі Аддзелу гуманітарных навук : [у 13 кн.] / Ін-т Беларус. Культуры. – Менск : [Інбелкульт], 1928. – Кн. 2 : Працы клясы філёлёгіі, т. 1 / под рэд. С. Некрашэвіча. – 390 с.
 5. Запіскі Аддзелу гуманітарных навук : [у 13 кн.] / Ін-т Беларус. Культуры. – Менск : [Інбелкульт], 1928. – Кн. 3 : Працы клясы гісторыі, т. 2 / пад рэд. В. Д. Дружчыца. – 495 с.
 6. Запіскі Аддзелу гуманітарных навук : [у 13 кн.] / Ін-т Беларус. Культуры. – Менск : [Інбелкульт], 1928. – Кн. 4 : Працы катэдры этнаграфіі, т. 1, сш. 1 / пад рэд. В. Ластоўскага. – 209 с.
 7. Запіскі Аддзелу гуманітарных навук : [у 13 кн.] / Ін-т Беларус. Культуры. – Менск : [Інбелкульт], 1928. – Кн. 5 : Працы катэдры археолёгіі, т. 1 / пад рэд. В. Ластоўскага. – 298 с.
 8. Запіскі Аддзелу гуманітарных навук : [у 13 кн.] / Ін-т Беларус. Культуры. – Менск : [Інбелкульт], 1928. – Кн. 6 : Працы камісіі гісторыі мастацтва, т. 1, сш. 1 / пад рэд. М. Шчакаціхіна. – 210 с.
 9. Запіскі Аддзелу прыроды і гаспадаркі / Ін-т Беларус. Культуры ; пад агул. рэд. А. Смоліча. – Менск : [Інбелкульт], 1928. – Т. 1. – 293 с.
 10. Праца Навуковага Таварыства па вывучэньню Беларусі пры Беларускай Дзяржаўнай Акадэмii Сельскае Гаспадаркi ў Горках = Arbeiten der Gelehrten Gesellschaft zur Erforschung Weissrusslands bei der Weissrussischen staatlichen Akademie fur landwirtschaft in Gorky / Ін-т Беларус. Культуры. – Горкi : Друк. i Камнядрук Акад., 1926 – Т. 1. – 186 с. – (Аддзел 3. Сэрыя 1/4. Кніга 1).
 11. Праца Навуковага Таварыства па вывучэньню Беларусі пры Беларускай дзяржаўнай акадэмii сельскае гаспадаркi ў Горках = Arbeiten der Gelehrten Gesellschaft zur Erforschung Weissrusslands bei der Weissrussischen staatlichen Akademie für landwirtschaft in Gorky / Ін-т Беларус. Культуры. – Горы-Горкi : Друк. i Камнядрук Акад., 1927. – Т. 2. – 224 с. – (Аддзел 3. Сэрыя 1/4. Кніга 2).
 12. Праца Навуковага Таварыства па вывучэньню Беларусі пры Беларускай дзяржаўнай акадэмii сельскае гаспадаркi з удзелам Горацкага Раённага Таварыства Краязнаўства / Горы-Гарэц. навук. т-ва, Ін-т Беларус. Культуры. – Горкі : Друк. Акад., 1927. – Т. 3 : Апісаньне Горацкага раёну (прырода, гаспадарка, гісторыя і быт). – 284 с. – (Аддзел 3. Сэрыя 1/5. Кніга 3).
 13. Праца Навуковага Таварыства па вывучэньню Беларусі пры Беларускай дзяржаўнай акадэмii сельскае гаспадаркi ў Горках = Arbeiten der Gelehrten Gesellschaft zur Erforschung Weissrusslands bei der Weissrussischen staatlichen Akademie fur landwirtschaft in Gorky / Ін-т Беларус. Культуры. – Горкi : Друк. Акад., 1927. – Т. 4. – 198 с. – (Аддзел 3. Сэрыя 1/4. Кніга 4).
 14. Працы мэдычнае сэкцыі, 1925–1927 / Ін-т Беларус. Культуры, Аддз. прыроды і гасп-кі. – Менск : ІБК, 1927. – 99 с.
 15. Працы сельска-гаспадарчай сэкцыі Інстытута Беларускай Культуры = Traveaux de la section agronomique / Народ. Кам. земляробства БССР, Аддз. с.-г. эканоміі. – Менск : Выд. Н.К.З. Беларусі, 1926. – Вып. 1, сш. 1 : Характэрыстыка сельскай гаспадаркі Беларусі на падставе данных аб чугуначнай і вадзяной перавозцы / С. А. Ждановіч, С. А. Ярашчук ; пад рэд. Я. Кісьлякова. – 76 с.